Beretta GridShell Earmuff

 • Product ID: 717464 717463
 • MFG#: CF02100002077WUNI CF021000020591UNI
 • UPC#: 082442879697 082442879680
 • Beretta GridShell Earmuff
 • Beretta GridShell Earmuff
 • Beretta GridShell Earmuff
 • Beretta GridShell Earmuff
 • Beretta GridShell Earmuff
 • Beretta GridShell Earmuff
Price
$29.00
Add to Wishlist

About this product:

The Beretta Gridshell earmuff gives you a high protection from the gunshot.
 • H 32dB
 • M 27dB
 • L 18dB
 • SNR 29dB